red-kor

z rzędu to rusycyzm, jakie są jeszcze zakazane rusycyzmy?