red-kor

łacińskie słowa z prawa - słownictwo prawnicze